Slik barna ser Trondalstoppen Panorama..

Barna fra CIS har laget en film om Trondalstoppen. De har gjort alt selv fra planlegging, manus, filming og redigering!