Bak Trondalstoppen står Stenseth Grimsrud arkitekter AS.

Stenseth Grimsrud arkitekter AS har i snart to årtier vært det største, selvstendige, rene arkitektkontoret i Østfold. For tiden er det 15 medarbeidere.
Vi har tegnet mange typer boligprosjekter gjennom årene. På Trondalstoppen i denne omgangen skal vi prøve å lage hyggelige småhusmiljøer i meget spennende omgivelser. Husene skal bygges i en frodig liten dal. Nord i dalen skal det bygges på et lite jorde. Her ligger det an til fine hagetomter. Sørover i dalen blir det mer skogs- og naturtomter. I de nære omgivelsene er det barnehage og Gressvik IF sitt velutviklede idrettsanlegg. Det glir over i Gressvikmarka med Sprinkelhytta og utsiktstårnet som er bydelens store utfluktsmål. Vårt mål er å supplere disse utmerkede forutsetningene for et flott oppvekstmiljø med et bygningsmiljø som gir rammer for gode boliger og et godt nabolag. Det er å utforme moderne, lyse og praktiske hus med gode utearealer. Utearealene skal være godt skjermet og ha gode lysforhold. Samtidig skal det være lekeplasser og fellesfriarealer

I plassering av husene vil man legge stor vekt på å plassere husene slik at hvert av husene får optimal utsikt og man har laget variasjon i landskapet ved å plassere husene med trapping innenfor samme rekke og at hver av rekkene ligger på forskjellige høyder.

Det er lagt vekt på praktiske løsninger med enkel tilgang til egen garasje for alle beboere og direkte utgang til egen takterrasse.

Det legges opp til at bebyggelsen utføres med moderne arkitektur, store vindusflater, jordfarger – og trekledning for å skape stedlig tilknytning og et varmt uttrykk. Store vindusfelt mot grøntarealer og takterrasser gjør at opplevelsen av hver enkelt hus blir åpen og luftig.

Sivilarkitekt Per Stenseth

Arkitekten