Ved å bo på Trondalstoppen har du en unik nærhet til idrettsanlegg og barnehage (2 minutter), det fantastiske kulturlandskapet samtidig at det er kort vei til Fredrikstad Sentrum. I tillegg er det kort vei til lys- og sykkelløyper samt andre aktiviteter som golf, badestrender og båthavn. Et perfekt sted for de som ønsker et aktivt liv.


Trondalen barnehage

Trondalen barnehage 100 meter fra Trondalstoppen ligger Trondalen barnehage. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Gressvik Idrettsforening sitt anlegg med skogen, grus/gress/kunstgressbaner og naturen som nærmeste nabo. De ligger sentralt i forhold til Gressvik sentrum og til byen.

Trondalen barnehage åpnet sine dører i april 1997, og var da nybygd og rommer fire avdelinger med plass til 88 barn i alderen ett til seks år.

I barnehagen kan det søkes om halv eller hel plass.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Daglig leder: Kristin Merete Epland
Tlf. 69 32 68 68
E-post: trondalen@fdsb.no

 


Rød barneskole
Rød barneskole
Rød barneskole ligger i gangavstand fra Trondalstoppen via egen gang og sykkelvei som er spesielt tilrettelagt for at skoleelevene vil få en trygg og sikker vei mellom skole til hjem

For mer infrmasjon, vennligst kontakt på epost:
roedsk@fredrikstad.kommune.no

 

 


Hurrød barneskole
Hurrød skole
Hurrød barneskole ligger i gangavstand fra Trondalstoppen via egen gang og sykkelvei som er spesielt tilrettelagt for at skoleelevene vil få en trygg og sikker vei mellom skole til hjem. Hurrrød skole har for 2011 og 2012 ca 339 elever i trinnene fra 1 til 7 trinn.

For mer infrmasjon, vennligst kontakt på epost:
hurrodsk@fredrikstad.kommune.no

 

 

 

Gresvik ungdomsskoleGresvik ungdomskole
Gresvik ungdomskole ønsker å gi alle barn og unge opplevelse av livskvalitet og trivsel og tro på egen mestring gjennom å bli motivert og få respekt. De ønsker å heve det fagliget nivået i skolen, også ved hjelp av tverrfaglig innsats og samarbeid med barnehagene og hjelpetjenestene. Skolen satser på språkutvikling for alle barn, og har et økt fokus på foreldresamarbeid.

For mer informasjon, vennligst kontakt på epost:
gressvusk@fredrikstad.kommune.no

 

 

Gresvik IFGresvik IF
Gresvik IF er en av Østffolds største med ca 700 medlemmer og mest veldrevne idrettsklubber. Foreningen tilbyr et meget variert tilbud av forskjellige idretter.

For mer informasjon, vennligst se deres hjemmeside på www.gresvikif.no

 

 

Gresvik marina – Onsøy båthavn på ÅlekileneGresvik Marina
Ved Onsøy Båthavn har vi 300 båtplasser i skjermet og bevoktet havn. Havnen vedlikeholdes, tilpasses og oppgraderes kontinuerlig for å møte de høye krav som stilles til en moderne båthavn. Båthavnen ligger ca 10 minutter med bil fra Trondalstoppen.

For mer informasjon vennligst kontakt Gresvik Marina på:
Telefon 69 33 96 00
Informasjon fra Onsøy båthavn: Les mer