Vi legger snart ut nye boliger på Trondalstoppen. Ta kontakt med Bjørn Tollefsrud på mob: 90 75 31 90 dersom dere ønsker mer informasjon