Vi legger fortløpende ut nye boliger for salg på Trondalstoppen.. Ta kontakt dersom dere ønsker mer informasjon. Bjørn Tollefsrud: mobil 90 75 31 90

Panorama og L1 sluttsolgt